ترجمه تخصصی

نکات قابل توجه:

• هر صفحه استاندارد معادل 250 کلمه استاندارد (فارسی یا انگلیسی) می باشد.
• کلیه متون به صورت تایپ شده در ورد تحویل داده میشوند و پس از ترجمه مورد ویرایش قرار می گیرند.
• کلیه متون و مقالات به وسیله هم`کار متخصص همان رشته ترجمه خواهد شد. لذا کلیه متون بصورت تخصصی ترجمه خواهد شد.
• لطفا به این موضوع توجه داشته باشید که معیار محاسبه هزینه ترجمه، “تعداد کلمات” می باشد، نه تعداد صفحات. همچنین تعرفه های ارائه شده در جدول زیر بر اساس یک صفحه استاندارد 250 کلمه ای می باشد.
• معیار محاسبات مقالات علمی که به صورت دو ستونه نوشته شده اند نیز تعداد کلمات می باشد، نه تعداد صفحات.
• کلمات موجود در داخل جداول، زیر شکل ها، پاورقی ها و مراجع در شمارش تعداد کلمات متن منظور نمی گردند و ترجمه هم نمی شوند. ترجمه موارد ذکر شده فقط به درخواست مشتری و با دریافت هزینه اضافی انجام می گیرد.
• لطفا به این نکته توجه داشته باشید که در هر پلن یک زمان میانگین برای ترجمه تعریف شده است. بنابراین با توجه به نیاز خود پلن مناسب را انتخاب بفرمایید.
• برای ترجمه مقالات علمی فوق تخصصی پلن طلایی پیشنهاد می گردد (ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس).
• تایپ مقاله ترجمه شده به صورت رایگان و بر عهده تیم ترجمه می باشد و فایل نهایی به صورت فایل Word در اختیار درخواست دهنده محترم قرار می گیرد.
• ویرایش کلیه متون پس از ترجمه توسط تیم 360 پروژه ، بصورت رایگان بازبینی و ویرایش خواهند شد.

خدمات ترجمه 360 پروژه:

ترجمه تخصصی متون انگلیسی به فارسی
ترجمه تخصصی متون فارسی به انگلیسی
ویراستاری متون انگلیسی
ترجمه تخصصی متون عمومی و فنی مهندسی
ترجمه متون تخصصی و مقالات دانشجویی ، مقالات علمی ISI
ترجمه متون تخصصی و کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی ، فنی مهندسی
ترجمه متون تخصصی ، متون صنعتی، انواع کاتالوگ ، بروشور و ...
ترجمه انواع کتب در زمینه های فنی مهندسی
و ...
ترجمه تخصصی مهندسی عمران
• ترجمه متون تخصصی عمران از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی عمران از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی عمران
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی عمران
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی عمران
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی عمران
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور و... مرتبط با مهندسی عمران
• ترجمه تخصصی عمران سازه
• ترجمه تخصصی عمران خاک و پی
• ترجمه تخصصی عمران آب
• ترجمه تخصصی عمران زلزله
• ترجمه تخصصی کلیه گرایش های مهندسی عمران
ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک
• ترجمه متون تخصصی مکانیک از انگلیسی به فارسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی
• ترجمه متون تخصصی مکانیک از فارسی به انگلیسی
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی مکانیک
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی مکانیک
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی مکانیک
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی مکانیک
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشورو... مرتبط با مهندسی مکانیک
• ترجمه تخصصی مکانیک سیالات
• ترجمه تخصصی مکانیک جامدات
• ترجمه تخصصی مکانیک خودرو
• ترجمه تخصصی مکانیک تبدیل انرژی
• ترجمه تخصصی مکانیک ساخت و تولید
• ترجمه تخصصی مکانیک طراحی کاربردی
• ترجمه تخصصی کلیه گرایش های مهندسی مکانیک
• ترجمه تخصصی مهندسی هوا فضا
ترجمه تخصصی مهندسی شیمی
• ترجمه متون تخصصی شیمی از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی شیمی از فارسی به انگلیسی
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی شیمی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی مهندسی شیمی
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی شیمی
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی شیمی
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی شیمی
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور و... مرتبط با مهندسی شیمی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش کاتالیست
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش پلیمر
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش بهره برداری از منابع نفتی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع گاز
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش فراوری و انتقال گاز
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش جمع آوری و تهیه گاز
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهای نفتی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش نانو تکنولوژی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش مخازن هیدروکربری
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع نفت و گاز
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش صنایع سلولزی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها
• ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی گرایش سینتیک و ترمودینامیک
ترجمه تخصصی مهندسی برق
• ترجمه متون تخصصی برق از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی برق از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی برق
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی برق
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی برق
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی برق
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور، دستورالعمل، دفترچه راهنما مرتبط با مهندسی برق
• ترجمه تخصصی برق قدرت
• ترجمه تخصصی برق مخابرات
• ترجمه تخصصی برق الکترونیک
• ترجمه تخصصی برق کنترل
• ترجمه تخصصی مهندسی رباتیک
ترجمه تخصصی مهندسی کامپیوتر
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی مهندسی کامپیوتر
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی کامپیوتر
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی کامپیوتر
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی کامپیوتر
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی کامپیوتر
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور، دستورالعمل، دفترچه راهنما مرتبط با مهندسی کامپیوتر
• ترجمه تخصصی کامپیوتر نرم افزار
• ترجمه تخصصی کامپیوتر سخت افزار
• ترجمه تخصصی هوش مصنوعی
• ترجمه تخصصی مکاترونیک
• ترجمه متون تخصصی فناوری اطلاعات
ترجمه تخصصی مهندسی مواد و متالوژی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی مهندسی مواد
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی مواد
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی مواد و متالوژی
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی مواد
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش متالوژی صنعتی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش متالوژی استخراجی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش سرامیک
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی مواد
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور و... مرتبط با مهندسی مواد
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش جوشکاری
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش خوردگی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش ریخته گری
• ترجمه متون تخصصی مهندسی مواد گرایش نانو فناوری – نانو مواد
ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی مهندسی پلیمر
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی پلیمر
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی پلیمر
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی پلیمر
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی پلیمر
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور، دستورالعمل، دفترچه راهنما مرتبط با مهندسی پلیمر
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پلیمر گرایش فراورش
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیون
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پلیمر گرایش کامپوزیت
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پلیمر گرایش رنگ و رزین
ترجمه تخصصی مهندسی نفت
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی مهندسی نفت
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی نفت
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی نفت
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی نفت
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی نفت
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور، دستورالعمل، دفترچه راهنما مرتبط با مهندسی نفت
• ترجمه متون تخصصی مهندسی نفت گرایش حفاری
• ترجمه متون تخصصی مهندسی نفت گرایش بهره برداری
• ترجمه متون تخصصی مهندسی نفت گرایش اکتشاف
• ترجمه متون تخصصی مهندسی نفت گرایش مخازن
ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از انگلیسی به فارسی
• ترجمه متون تخصصی کامپیوتر از فارسی به انگلیسی
• ویراستاری کلیه متون انگلیسی مهندسی پزشکی
• ترجمه تخصصی مقالات دانشجویی پزشکی
• ترجمه تخصصی مقالات علمی ISI مهندسی پزشکی
• ترجمه فارسی به انگلیسی جهت اکسپت مقالات مهندسی پزشکی
• ترجمه تخصصی کتب علمی، دانشگاهی، صنعتی مهندسی پزشکی
• ترجمه تخصصی انواع کاتالوگ ، بروشور، دستورالعمل، دفترچه راهنما مرتبط با مهندسی پزشکی
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پزشکی گرایش بیو مواد
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پزشکی گرایش بیو الکتریک
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک
• ترجمه متون تخصصی مهندسی پزشکی گرایش بالینی
مراحل سفارش ترجمه

مرحله اول - ثبت سفارش

به منظور سفارش ترجمه کافیست فرم سفارش ترجمه را به طور کامل و دقیق تکمیل نمایید. تمامی موارد لازم را در توضیحات ذکر کنید چرا که ترجمه درخواستی شما طبق مواردی که درخواست کرده اید انجام خواهد شد.

مرحله دوم - واریز پیش پرداخت

پس از بررسی کامل اطلاعات سقارش و برآورد تعداد کلمات و هزینه انجام ترجمه، 70 درصد مبلغ به عنوان پیش پرداخت می بایست واریز گردد. پس از واریز پیش پرداخت، تیم ترجمه آغاز به کار خواهند کرد.

مرحله سوم - تحویل ترجمه

پس از تکمیل ترجمه، به شما اطلاع رسانی خواهد شد تا نسبت به تسویه حساب اقدام نمایید. پس از تسویه حساب کامل فایل های ترجمه برای شما ارسال خواهند گردید.

مرحله چهارم - پشتیبانی

پس از تحویل ترجمه به مدت پنج روز (120 ساعت) زمان برای پشتیبانی در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به اصلاح و تغییرات، تیم ما به صورت رایگان اصلاحات را انجام خواهند داد.

اطمینان از کیفیت ترجمه
ما تلاش کرده ایم برترین متخصصان را دور هم گرد آوریم. تمامی متون توسط مترجمان با تجربه و متخصص و دانش آموخته در همان گرایش ترجمه خواهند گردید و همین امر باعث تفاوت کیفیت ترجمه 360 پروژه با سایر موسساتی که در این زمینه فعالیت می کنند می باشد.
تعرفه و زمان انجام ترجمه
سایت 360 پروژه مناسبترین تعرفه ها را در ترجمه تخصصی ارائه می دهد.

سرعت در انجام ترجمه یکی از اولویت های اصلی ما است زیرا که ما از اهمیت زمان برای مشتریانمان کاملا آگاهیم. سایت 360 پروژه تضمین می نماید که در صورت تاخیر در تحویل ترجمه چنانچه قصور از طرف مجریان سایت باشد، جریمه ی دیرکرد به حساب مشتری واریز گردد.