وبلاگ

2019-04-27
آناليز مودال

آناليز مودال

مقدمه در دو دهه گذشته، آناليز مودال به دانشي فراگير با هدف تعيين، بهبود و بهينه سازي مشخصات ديناميکي سازه هاي مهندسي تبديل شده است. آناليز […]
2019-04-27
دینامیک سیاالت محاسباتی Dynamic Fluid Computational

دینامیک سیاالت محاسباتی Dynamic Fluid Computational

مقدمه CFD با ظرافت و هم آهنگی دو تئوری محض و آزمایش محض را بهم نزدیک میکند ولی هرگز جایگزین یکی از آن دو بعد نمی شود.تئوری […]
2019-04-21
تولید آمونیاک از گاز طبیعی LNG،LPG یا نفتا

تولید آمونیاک از گاز طبیعی LNG،LPG یا نفتا

مقدمه  در مطالب پیشین در رابطه آمونیاک و فرآیندهای  مختلف تولید آن را به طور مختصر معرفی کردیم؛امروز قصد داریم تولید آمونیاک از گاز طبیعی LNG،LPG یا نفتا […]
2019-04-08

تولید آمونیاک از خوراک هیدروکربنی در فرآیند ICI AMV

مقدمه در مطالب پیشین در رابطه آمونیاک و فرآیندهای  مختلف تولید آن را به طور مختصر معرفی کردیم؛امروز قصد داریم تولید آمونیاک از فرآیند ICI AMV […]
2019-03-29
فرآیند تولید آمونیاک

فرآیند تولید آمونیاک

مقدمه آمونیاک (هیدروژن نیترید،اندروس،هیدروکسید اندروس آمونیوم ) مهمترین ترکیب هیدروژنی عنصر ازت می باشد که ترکیبات آن در طبیعت موجود بوده و همچنین از تجزیه مواد […]
2019-03-19
جاوا

java

مقدمه زبان برنامه نویسی جاوا روز به روز با اقبال بیشتری مواجه می شود و عدهی زیادی به برنامه نویسی با این زبان روی می آورد. […]
2019-03-06
سیالات نیوتونی

سیالات نیوتونی

مقدمه اگر برای سیالی لزجت صفر فرض کنیم و برای آن قابلیت تراکم در نظر نگیریم، سیال ایده آل خوانده می‌شود.سیالات ایده آل به طور کلی […]
2019-02-27
راکتور

راکتورها

مقدمه در یک واحد صنایع شیمیایی مواد خام ابتدا از یک رشته فرآیندهای تغییر فیزیکی اولیه از قبیل جداسازی، مخلوط کردن و … عبور می کنند […]
2019-02-13
سیال غیرنیوتنی

سیالات غیر نیوتونی

مقدمه در سیالات نیوتونی رابطه بین تغییرات تنش برشی و نرخ تنش اعمال شده به صورت خطی است و ضریب ثابت تبدیلکننده این تناسب خطی به […]
2019-02-09
360پروژه

معرفی 360 پروژه

مقدمه گروه 360 پروژه با تجربه ای طولانی در عرصه خدمات فنی مهندسی ،در طول چند سال اخیر در سایه پشتکار و امانت داری کارشناسان خود […]
2019-02-09
نقشه های فرآیندی

نقشه های فرآیندی

مقدمه یک مهندس شیمی ،به هنگام طراحی یک واحد صنعتی ،ایده ها و افکار خود را در قالب نقشه های گوناگون ،که به آن ها <<نقشه […]
2019-01-17
مکانیک سیالات

مکانیک سیالات

مقدمه مکانیک سیالات علم بررسی سکون و حرکت سیالات می باشد ، عبارت سیال نشان دهنده مواد در حالت مایع یا گاز است . برخلاف جامدات […]